Menu

RECYKLING

   Unibax Sp. z o.o. czynności związane z recyklingiem tworzyw sztucznych prowadzi od początku rozpoczęcia działalności. Główna sfera działalności, jaką jest produkcja włókniny termo-puszystej, ściśle związana jest z przetwórstwem odpadów z tworzyw sztucznych. To pusta butelka po napoju z popularnego tworzywa PET [Poli(tereftalan etylenu)] poddawana jest procesowi przetworzenia, gdzie finalnym produktem jest włóknina wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu np. meblarskim.

To działalność związana z produkcją włókniny dała impuls do szerszego spojrzenia na odpady produkcyjne z tworzyw sztucznych powstających między innymi w zakładach tej samej grupy kapitałowej.

W obecnej chwili oferujemy odpady produkcyjne z tworzyw sztucznych w różnych formach pochodzących z przetwórstwa różnych branż np. motoryzacyjna, meblarska, opakowaniowa, 


 

Skup

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zakładów przetwarzających tworzywa sztuczne na kompleksową usługę zagospodarowania odpadów produkcyjnych stworzyliśmy dział recyklingu. Zajmujemy się skupem odpadów z tworzy sztucznych, poprzez kompleksowe podejście do tematu.
Oferujemy pomoc w zakresie:

 • organizacji selektywnej zbiórki odpadów na terenie zakładu przetwórczego klienta
 • dostarczania opakowań do gromadzenia odpadów (kosze, kontenery, palety, big bagi, skrzynio-palety i inne)
 • odbioru odpadów w formie i terminie dogodnym dla klienta
 • wystawiania wszelkich wymaganych dokumentów oraz pomoc prawną w zakresie dostosowania zakładu do wymogów ustawy o ochronie środowiska
 • stwarzamy możliwość zawracania własnych odpadów produkcyjnych klienta w formie przemiału lub zmodyfikowanego w zależności od potrzeb regranulatu


Sprzedaż​​

W naszej ofercie znajdują się różne typy recyklatów pod postaciami:

 • regranulatów
 • przemiałów
 • odpadów (niepełnowartościowe detale, wlewki, zlepy, pyły)

Przetwarzamy takie tworzywa sztuczne jak:

 • ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
 • PC/ABS (poliwęglan/akrylonitrylo-butadienowo-styren)
 • ASA (kopolimer akrylonitrylu, styrenu i akrylanów)
 • PE (polietylen)
 • PP (polipropylen)
 • PET (politereftalan etylenu)
 • PA (poliamid)
 • PC (poliwęglan)
 • POM (polioksymetylen)

Oferujemy dopasowanie odpowiedniego surowca do specyfiki produkowanego wyrobu.
 

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami oraz ich ponownego użycia.

 

Konktak telefoniczny: +48 661 942 950
E-mail: 
handlowy@unibax.com.pl